top of page

Sme rodinná firma, ktorú založil jej majiteľ Miroslav Trnka pod názvom kemeňovýroba BETI 3. 8. 1991. Ako je vidno z názvu - ťažiskom podnikania bola a aj je kamenárska výroba a správcovská činnosť cintorínov v meste Partizánske. Do portfólia spoločnosti patrí mimo iné i stolárska výroba, ktorá je zameraná na výrobu rámov do sedačiek a kremačných truhiel, taxislužba, predaj LPG a v neposlednom rade i amatérska autodieĺňa Národého automotoklubu.

Cieľom našej spoločnosti, je ponúkanie kvalitných služieb pre obyvateľov Partizánskeho i širokého okolia.

bottom of page